KOKOUKSET JA KONGRESSIT

TOIMIVIA TILAISUUKSIA – TAHDIKKAASTI JA TYYLILLÄ

Teoria ja käytäntö kohtaavat; tieto jakaantuu, vaihtaa omistajaa, moninkertaistuu ja jalostuu. Onnistuneessa suorituksessa asiat kulkevat tasatahtiin. Tahti määrää musiikissa ja tahtia tarvitaan myös asioista neuvoteltaessa. Usein kaikki on kiinni oikeasta ajoituksesta ja pienenpienet aika-arvot ratkaisevat suuria asioita.

Kuopion Musiikkikeskuksen monipuoliset tilat muuntautuvat tilaisuuden luonteen ja asiakkaan toiveiden mukaisiksi – oli kyse sitten pienempimuotoisesta seminaarista tai mittavasta kansainvälisestä konferenssista näyttelyineen. Tilavaihtoehtoja löytyy yli 1000 hengen Konserttisalista esimerkiksi 132-paikkaiseen Auditorioon tai 40 hengen Valokabinettiin mm. VIP-tilaisuuksia varten.

Ajanmukaisen kokoustekniikan avulla viimeistellään tieto ja tilat toimiviksi sekä tilaisuuden luonteeseen sopiviksi.

Kuopion Musiikkikeskuksen ravintolapalveluista vastaa Kanresta Oy, jonka ammattitaitoinen ravintolahenkilökunta hoitaa kokoustarjoilut tiukassakin aikataulussa saumattomasti ja joustavasti.

Tilaisuuksien onnistumisen takaa Kuopion Musiikkikeskuksen osaava henkilökunta. Aito halu erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja muuntuvien toiveiden täyttämiseen, vuosien kokemuksen mukanaan tuoma ammattitaito sekä talon perusteellinen tunteminen takaavat tilaisuuksiin tahdikkuutta ja toimivuutta.

Kokouspaketit